Fundacja

WALKA O WZROK » Fundacja

Adres Fundacji:


Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących
ul. Tyniecka 6
30-319 Kraków
Polska


NIP: 679-10-01-831, Regon: 350524456, nr KRS: 0000050285


telefon/fax: (0-12) 267-03-52
 e-mail:
tynieckafundacjaniewidomych1@onet.eu
 e-mail:
biuro@niewidomi.org
 www:
www.niewidomi.org

 

Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży w zakresie: 

  • leczenia zachowawczego i chirurgicznego w kraju i za granicą;
  • uzyskiwania wspomagających urządzeń optycznych;
  • rehabilitacji indywidualnej, zawodowej i społecznej przy uwzględnieniu indywidualnych uzdolnień i predyspozycji;
  • popierania wszelkich działań zmierzających do stworzenia jak najlepszych warunków dla realizacji wyżej wymienionych celów;
  • organizacji doskonalenia zawodowego.