Leczenie

WALKA O WZROK » Leczenie

W grudniu 2011 roku przypadkowo dowiedziałem się o leczeniu zaniku nerwów wzrokowych w Chinach metodą transplantacji komórek macierzystych. Chińscy lekarze, którzy przeprowadzają te zabiegi, pomogli już wielu osobom ze schorzeniami oczu takimi jak moje. Te informacje sprawiły, że zacząłem zgłębiać temat i dowiedziałem się dużo o Polskim Banku Komórek Macierzystych, o metodzie leczenia, o szansach wyleczenia dla mnie.

 

Weryfikując informacje na temat Chińskich, Indyjskich, Rosyjskich klinik i interesując się metodą leczenia – nawiązałem kontakt z kilkunastoma pacjentami tych szpitali. Okazuje się, że po latach zmagania się ze ślepotą te osoby dziś ponownie widzą. Po zapoznaniu się z moją aktualną dokumentacją medyczną tamtejsi lekarze orzekli, że jest dla mnie szansa (60%) na choćby częściowe odzyskanie wzroku, który utraciłem ponad 20 lat temu.

 

Chociaż zostałem zakwalifikowany, nie zdecydowałem się jednak na leczenie w Chinach ze względu na koszty. Leczenie w Polsce jest tańsze i pewniejsze, gdyż odbywa się pod opieką m.in. komisji bioetycznej. Wg mnie mam tutaj większą gwarancję solidności usług. Moja decyzja o leczeniu została starannie przemyślana. Dotarłem do wszelkich dostępnych informacji. Skontaktowałem się z osobami, które już są po leczeniu tą metodą. Dokładnie rozważyłem wszystkie „ZA” i „PRZECIW”. Weryfikowałem wszelkie informacje, by wykluczyć jakiekolwiek oszustwo. Dzisiaj jestem pewien, że to działa. Chcę spróbować leczenia, bo to najbardziej obiecująca i realna dla mnie nadzieja, z jaką zetknąłem się do tej pory.

 

Rok temu skontaktowałem się z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych i po kilku miesiącach starań wielu osób udało się uzyskać w końcu zgodę Komisji Bioetycznej na leczenie moich nerwów wzrokowych mezenchymalnymi komórkami macierzystymi. Poza mną o zgodę na leczenie tą nowoczesną metodą ubiega się jeszcze kilkanaście osób dorosłych oraz minimum kilkadziesiąt dzieci dotkniętych innymi chorobami neurologicznymi.

 

W styczniu 2015r. miałem pierwszy z kilku zabiegów.

 

Leczenie będzie przeprowadzane na terenie Centrum Medycznego Klara w Częstochowie. O samej metodzie leczenia komórkami macierzystymi mogą przeczytać Państwo w przeklejonym przeze mnie artykule zamieszczonym na stronie CM Klara, do którego źródło podaję poniżej.

 

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) jako jedyny bank w Polsce ma prestiżową akredytację AABB [American Association of Blood Banks]. PBKM jako jedyna niepubliczna instytucja w kraju posiada pozytywną decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego: komórki mezenchymalne z Galarety Whartona. Oznacza to, że jest on jedynym bankiem w kraju, który nie tylko przechowa zamrożone komórki, ale zgodnie z prawem, może je przygotowywać dla pacjenta. A po sprawdzeniu  – wydać do przeszczepienia. Procedura ta odbywa się w Centralnym Laboratorium PBKM – największym laboratorium w Europie Środkowej przeznaczonym do preparatyki również  krwi pępowinowej.

 

www.pbkm.pl/

 

 

Komórki macierzyste 


W każdym żywym organizmie, systematycznie powstają nowe komórki, które następnie dojrzewają, różnicują się w bardziej wyspecjalizowane a na koniec po ściśle określonym czasie, zapisanym w ich materiale genetycznym, obumierają. Komórki macierzyste (KM) dostarczają nowych pokoleń w miejsce obumarłych. Są niezróżnicowane i zdolne do dojrzewania, podziału przez czas nieokreślony, samoodnawiania i do tworzenia bardziej wyspecjalizowanych komórek. Można je podzielić na cztery kategorie: totipotencjalne, pluripotencjalne, multipotencjalne (krwiotwórcze komórki macierzyste – KKM, których źródłem jest m.in. ludzka krew pępowinowa oraz mezenchymalne komórki macierzyste – MKM, których najprawdopodobniej najlepszym źródłem jest sznur pępowiny) oraz unipotencjalne.

 

Przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych


Jest to już standardowa, złożona, minimum kilkutygodniowa procedura polegająca na wymianie (częściowej lub całkowitej) komórek wadliwie funkcjonujących albo zmienionych nowotworowo na prawidłowe komórki macierzyste (KM), które mogą pochodzić od pacjenta (przeszczepienie autologiczne) oraz zdrowego dawcy (przeszczepienie allogeniczne) spokrewnionego lub niespokrewnionego. “Przeszczepienie” mezenchymalnych komórek macierzystych Jest to o wiele prostsza procedura polegająca najczęściej na podaniu dożylnym (lub innym – do płynu mózgowo rdzeniowego, do stawu) prawidłowych mezenchymalnych komórek macierzystych, które ewentualnie mogą pochodzić od pacjenta ale coraz częściej pochodzą od niespokrewnionego zdrowego dawcy.

 

Źródła krwiotwórczych komórek macierzystych


Istnieją trzy, obecnie powszechnie stosowane w medycynie, źródła KKM : szpik kostny, krew obwodowa i krew pępowinowa. Pierwsze próby przeszczepiania KKM (multipotencjalnych) przeprowadzone były już w 1938 roku przez Jana Stefana Raszka i Franciszka Groera we Lwowie. Polegały one na podawaniu szpiku pobranego z mostka zdrowego dawcy bezpośrednio do jamy szpikowej chorego biorcy. Dzisiaj zabieg pobrania KKM ze szpiku, najczęściej wykonuje się nakłuwając wielokrotnie (w znieczuleniu ogólnym) talerze kości biodrowych. Sam zabieg przeszczepienia pod względem technicznym jest  prosty: jest to przetoczenie dożylne KKM przez cewnik umieszczony w dużej żyle – cewnik centralny. Powyższa metoda pozyskiwania KKM ze szpiku do celów leczniczych pobierania szpiku jest stosowana regularnie w leczeniu polskich dzieci od 1989 roku (Poznań).

 

Krwiotwórcze komórki macierzyste pochodzące ze zmobilizowanej farmakologicznie krwi obwodowej pobiera się z żył przy użyciu separatora komórkowego. Liczba komórek macierzystych w niezmobilizowanej krwi obwodowej jest bardzo mała. Dlatego dawcy, przez parę dni przed zabiegiem pobrania, należy wstrzykiwać dożylnie lub podskórnie farmakologiczne czynniki wzrostu odpowiednich linii komórkowych. Pobranie z żył obwodowych jest to trwający parę godzin, złożony zabieg. Aby pobrać odpowiednią liczbę KKM wystarczającą do transplantacji, najczęściej należy procedurę powtórzyć. Tę metodę pozyskiwania materiału biologicznego do transplantacji u chorych polskich dzieci stosuje się regularnie w Polsce już od 1994 roku (Wrocław).

 

Źródła mezenchymalnych komórek macierzystych


W dorosłym organizmie ludzkim, komórki mezenchymalne zlokalizowane są między innymi w szpiku kostnym, tkance tłuszczowej, tkance mięśniowej oraz krwi i płucach. Jednak ze względu na bardzo łatwą, bezinwazyjną dostępność oraz (w porównaniu z komórkami pochodzącymi z innych źródeł) podwyższony potencjał zdolności namnażania, to mezenchymalne komórki macierzyste pochodzące ze sznura pępowiny wydają się najkorzystniejszym materiałem biologicznym dla medycyny regeneracyjnej.

 

Źródło:

 

www.cm-klara.pl/mezenchymalne-komorki-macierzyste/